אישור טופס 29 במשרד
הבריאות

איתור התרופה, הזמנה
ומשלוח עד בית

יבוא מזורז
במחירים נוחים

ניסיון עשיר בייבוא
תרופות נדירות

הזמנת תרופות מחו"ל

כאשר רופא ממליץ על יבוא תרופה מחו"ל, עליו למלא טופס 29 של משרד הבריאות (לשעבר טופס 29 ג ). שור טבצ'ניק פיתחה טופס 29 ממוחשב לנוחיות הרופא. לשם תקינות ההליך ואישורו ע"י משרד הבריאות- יתבקש הרופא למלא את כל הפרטים המופיעים בטופס כחוק, ולא לדלג על פירוט שום סעיף.

על הרופא למלא את הטופס במחשב בלבד ולא ידנית. הוא צריך לחתום + חותמת (ידנית), ורק אז לשולחו אלינו. מרגע שהטופס שמולא כראוי מגיע אלינו, אנו דואגים לאישורו על ידי משרד הבריאות. תהליך יבוא תרופה אורך בד"כ בין שבועיים לשישה שבועות, לעיתים ניתן לקצרו עבור מקרי חירום. לתשומת ליבך, תוקפו של טופס 29 פג כעבור חצי שנה. הרופא יציין את כמות התרופה הנדרשת עבורך – עד חצי שנה, לפי המינון הראוי בעיניו לבריאותך. אולם  חשוב לציין כי בהליך הזמנת תרופות מחו"ל, אין צורך לייבא את כל הכמות הנדרשת בבת אחת. כלומר, הכמות הרשומה בטופס היא כמות התרופה המרבית המותרת עבור ייבוא תרופות מחו"ל במהלך חצי שנה ממועד מילוי הטופס אך היא איננה מחייבת

למילוי טופס 29ג׳ ליבוא תרופה במחשב

צור קשר עם סניף פתח תקווה

רוב התרופות מיובאות ע"י סניף פתח תקווה, ונשלחות לכל הארץ.
שעות פתיחה: מדי יום 8:30-17:00. ביום שישי סגור
03-3731999 import@shor.co.il

הערה: המידע הניתן באתר זה ניתן כמידע כללי בלבד, אין בו משום המלצה לשימוש בתרופה כלשהי או במוצר רפואי הנזכרים בו. מומלץ להתייעץ עם הרוקח בכל הנוגע למטרות ואופן השימוש, תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות. אין להשתמש במידע הניתן באתר זה לצורך אבחון מחלה או בעיה רפואית, לצורך הטיפול בהן או לצורך קביעת או התאמת הטיפול התרופתי הנדרש בעטיין. במידה וקיים אצלך חשש, כי לקית במחלה או בבעיה רפואית כלשהי - היוועץ/י תחילה עם רופא מוסמך. בכל מקרה אין להשתמש בתרופה כלשהי מבלי לקרוא תחילה, בעיון, את העלון לצרכן המצורף לה, עד סופו .