מחירון תרופות

שור טבצ'ניק ערכה עבורך מחירון תרופות של תרופות המשווקות בישראל.
ניתן לחפש לפי שם התרופה בעברית או באנגלית בשדה משמאל.
המחיר המוצג הוא המחיר המרבי, כולל מע"מ.
המחיר בבית המרקחת עשוי להיות נמוך יותר מזה המוצג במחירון התרופות.

שור טבצ'ניק לרשותך בכל שאלה.

הערה: המידע הניתן באתר זה ניתן כמידע כללי בלבד, אין בו משום המלצה לשימוש בתרופה כלשהי או במוצר רפואי הנזכרים בו. מומלץ להתייעץ עם הרוקח בכל הנוגע למטרות ואופן השימוש, תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות. אין להשתמש במידע הניתן באתר זה לצורך אבחון מחלה או בעיה רפואית, לצורך הטיפול בהן או לצורך קביעת או התאמת הטיפול התרופתי הנדרש בעטיין. במידה וקיים אצלך חשש, כי לקית במחלה או בבעיה רפואית כלשהי - היוועץ/י תחילה עם רופא מוסמך. בכל מקרה אין להשתמש בתרופה כלשהי מבלי לקרוא תחילה, בעיון, את העלון לצרכן המצורף לה, עד סופו .