על מה חשוב להקפיד

על פי החוק, מרשם לתרופות כמו ריטלין, קונצרטה, פוקלין, אטנט, דיטרנה וגם תרופות נגד כאבים כגון אוקסיקונטין, טרגין, פרקוסט ואחרים, חייב להכיל פרטים מסוימים.
כדי להימנע מקשיים בבית המרקחת, יש להקפיד על מילוי כל הפרטים הר"מ במרשם.
לחץ כאן כדי להוריד טופס דוגמא למרשם תקין ואת ההוראות האלו.

1. שם המטופל, כתובתו, מספר תעודת זהות או דרכון, במטופל מתחת לגיל 18 יצוין גם גיל ומין.
2. תאריך
3. שם התרופה באותיות דפוס והחוזק לדוגמא: Caps. Ritalin LA 30Mg החוזק יירשם גם במילים.
4. מינון היומי - כמה כדורים / מדבקות / סמ"ק וכמה פעמים ביום .
5. הכמות הכוללת של התרופה. הכמות הכוללת לא יכולה להיות גבוהה מהמינון היומי מוכפל בשלושים.
6. אם מינון תרופה נגד כאבים הוא גבוה יש למלא את האבחנה: כאבים חזקים עקב ...
7. במידה ורושמים תרופה למשך טיפול מעל 10 ימים, יש למלא את הסיבה לכך: אבחנה כמו ADD ו ADHD או "מדובר במצב כרוני", "מרותק למיטה", "גר רחוק" וכו'.
8. פרטים מלאים של הרופא: שם הרופא, מספר רישיונו, מען מרפאתו או מרפאת המוסד הרפואי שבו הוא מועסק ומספר הטלפון שלו..
9. חתימה ידנית וחותמת על המרשם המודפס. אין למלא מרשם עם חתימה דיגיטאלית לתרופות מסוג זה.

נקודות נוספות לתשומת לב:

1. תוקף המרשם הוא ל-14 יום בלבד. לא ניתן לספק תרופות על מרשם ישן יותר.
2. יש להציג בבית המרקחת את המרשם המקורי. צילום או פקס לא מתקבלים. המרשם המקורי נשאר בבית המרקחת. אם המרשם מנופק ע"ח קופ"ח, יש לקבל מהרופא העתק נוסף אחד חתום. מכאן שניתן להשתמש בכל מרשם פעם אחת בלבד.
3. אם ישנו תיקון או מחיקה על המרשם - על הרופא לחתום ליד התיקון.
4. כלל ניתן לספק את התרופה ל 10 ימי טיפול בלבד. ניתן לספק למשך חודש רק אם הרופא רשם על המרשם סיבה כאמור בסעיף 7 לעיל.
5. הרוקח יכול לבקש תעודת זהות של המטופל, או של מקבל התרופה לשם אימות זהות המקבל. 

מרשם לנסיעה לחו"ל

נוסעים לחו"ל, למעלה מחודש, וצריכים כמות גדולה יותר של התרופה? 
יש להיערך לכך מראש, שכן זה הליך שעלול להמשך מספר ימים. יש להמציא את המסמכים הר"מ:
1. שני מרשמים לכמות של חודש צריכה (או לכל היותר שלושה בהתאם לתקופה) באותו התאריך אשר על כל אחד מצויין "נוסע לחו"ל" על ידי הרופא.
2. צילום כרטיס טיסה הלוך וחזור.
3. צילום דרכון
4. הצהרה מאת המטופל שהתרופות תהיינה בחזקתו ולשימושו האישי.
אנו צריכים להגיש את המסמכים למשרד הבריאות ולקבל את אישורם. ההליך עשוי להמשך מספר ימים.

איך שולחים מרשם

כדי שנוכל להכין מראש את התרופה עבורך, אנו צריכים לבדוק את המרשם ולוודא שהפרטים עליו מלאים.
ניתן לשלוח אלינו פקס למספרי הטלפון בהתאם לסניפים
או לצלם את המרשם בטלפון ולשלוח אלינו.
נא לצלם במקום מואר היטב.
יש למקם את הטלפון במקביל לדף.
צריך לוודא שהמרשם קריא.
לקבלת תוצאות מיטביות רצוי להשתמש באפליקציית סריקה כמו CamScanner.
ניתן לשלוח מרשמים גם בהודעת SMS או Whatsapp לטלפון מס' 0546-538528


או במייל:

לסניף תל אביב: 1@shor.co.il
לסניף פתח תקווה: import@shor.co.il
לסניף חולון: zw7@014.net.il