כאן ניתן להוריד עלונים עבור תרופות לקשב וריכוז ADHD אותן אנו מייבאים

אמפתאמין ER  (אדרל XR גנרי)עלון בעבריתעלון בערבית
דקסמתילפנידאט (פוקלין גנרי)עלון בעבריתעלון בערבית
דיטרנה מדבקותעלון בעבריתעלון בערבית
 גואנפצין XR  עלון באנגלית

הערה: המידע הניתן באתר זה ניתן כמידע כללי בלבד, אין בו משום המלצה לשימוש בתרופה כלשהי או במוצר רפואי הנזכרים בו. מומלץ להתייעץ עם הרוקח בכל הנוגע למטרות ואופן השימוש, תופעות לוואי ותגובות בין תרופתיות. אין להשתמש במידע הניתן באתר זה לצורך אבחון מחלה או בעיה רפואית, לצורך הטיפול בהן או לצורך קביעת או התאמת הטיפול התרופתי הנדרש בעטיין. במידה וקיים אצלך חשש, כי לקית במחלה או בבעיה רפואית כלשהי - היוועץ/י תחילה עם רופא מוסמך. בכל מקרה אין להשתמש בתרופה כלשהי מבלי לקרוא תחילה, בעיון, את העלון לצרכן המצורף לה, עד סופו .